Lp
Data
Rodzaj
zdarzenia
Miejscowość
Pojazd wykorzystany
podczas akcji
Liczba ratowników
1
7 styczeń
patrolowanie wałów
Wykowo - Rydzyno
SLRT
5
2
12 styczeń
patrolowanie wałów
Rydzyno - Białobrzegi
SLRT
3
3
12 styczeń
wisielec na drzewie
Słupno
SLRT
3
4
13 styczeń
patrolowanie wałów
Rydzyno - Białobrzegi
SLRT
2
5
15 styczeń
patrolowanie wałów
Wykowo - Rydzyno
SLRT
2
6
21 styczeń
zadymienie w pomieszczeniu budynku
Słupno
SLRT
5
7
28 styczeń
potrącona sarna na drodze krajowej 62
Słupno
SLRT
4
8
26 luty
zator lodowy na rzece Słupiance
Borowiczki Pieńki
SLRT
6
9
27 luty
rzeka Słupianka podtopienia pól
Borowiczki Pieńki
SLRT
2
10
27 luty
zator lodowy na rzece Słupiance
Borowiczki Pieńki
GCBA
5
11
27 luty
wypadek drogowy
Cekanowo
SLRT
5
12
27 luty
pompowanie wody
Nowe Gulczewo
SLRT
5
13
27 luty
zator lodowy na rzecze Słupiance
Borowiczki Pieńki
SLRT i GCBA
9
14
28 luty
zator wody na rzece Słupiance
Borowiczki Pieńki
SLRT i GCBA
9
15
28 luty
patrolowanie wałów
Rydzyno - Wykowo
SLRT
2
16
1 marzec
przewrócone drzewo na drodze krajowej 62
Białobrzegi
SLRT
4
17
2 marzec
przewalone drzewo na jezdnie
Borowice
SLRT
5
18
2 marzec
przechylone drzewo na jezdnie
Słupno
SLRT
6
19
2 marzec
pompowanie wody z posesji i piwnicy
Nowe Gulczewo
SLRT
4
20
3 marzec
Ewakuacja zwierząt i mienia
Bielino
SLRT
9
21
3 marzec układanie wałów z pasku Borowiczki Pieńki SLRT 9
22
3 marzec pompowanie wody z piwnicy i posesji Rydzyno SLRT 4
23
4 marzec patrolowanie wałów Wykowo - Kępa Polska SLRT 4
24
5 marzec patrolowanie wałów Wykowo - Rydzyno SLRT 2
25
8 marzec pompowanie wody z piwnicy i posesji Rydzyno SLRT 4
26
25 marzec pożar trawy, krzaków i drzew Płock GCBA 4
27
30 marzec zabezpieczenie lądowiska Łagiewniki SLRT 6
28
2 kwiecień pożar stogu słomy Płock - Borowiczki GCBA 7
29
13 kwiecień pożar stogu słomy Płock - Borowiczki GCBA i SLRT 12
30
17 kwiecień zabezpieczenie lądowiska Miszewko Stefany SLRT 4
31
27 kwiecień pożar instalacji elektrycznej Słupno GCBA 5
32
10 maj wypadek Białobrzegi SLRT 4
33
15 maj zabezpieczenie biegu wiosny Słupno SLRT 8
34
18 maj pompowanie wody z piwnicy Nowe Gulczewo SLRT 8
35
18 maj pompowanie wody z piwnicy Nowe Gulczewo SLRT 8
36
18 maj pompowanie wody z piwnicy Nowe Gulczewo SLRT 8
37
18 maj pompowanie wody z piwnicy i posesji Nowe Boryszewo SLRT 7
38
19 maj

działania przeciw powodziowe

Borowiczki Pieńki GCBA 7
39
20 maj działania przeciw powodziowe Borowiczki Pieńki SLRT 10
40
21 maj patrolowanie wałów Rydzyno -Wykowo SLRT 2
41 21 maj Alarm powodziowy Bielino SLRT 12
42 22 maj Uszczelnianie wałów Rydzyno SLRT i GCBA 13
43 23 maj Uszczelnianie wałów Rydzyno -Wykowo SLRT 14
44 24 maj Naprawianie wałów Wykowo SLRT 7
45 25 maj Alarm powodziowy Rydzyno SLRT 5
46 26 maj pompowanie wody Wykowo SLRT 4
47 26 maj patrolowanie wałów Wykowo - Rydzyno SLRT 5
48 27 maj działania przeciwpowodziowe Rydzyno SLRT 2
49 29 maj patrolowanie wałów Liszyno SLRT 5
50 30 maj patrolowanie wałów Rydzyno - Wykowo SLRT 5
51 31 maj pompowanie wody Nowe Gulczewo SLRT 4
52 31 maj pompowanie wody Rydzyno SLRT 5
53 2 czerwiec pompowanie Słupno SLRT 5
54 2 czerwiec przewalone drzewo na jezdnie Słupno SLRT 5
55 2 czerwiec pompowanie wody Słupno GCBA 5
56 2 czerwiec pompowanie z piwnicy Cekanowo SLRT 4
57 3 czerwiec pompowanie wody z piwnicy Nowe Gulczewo SLRT 4
58 3 czerwiec Uszczelnianie wałów Słupianki Słupno SLRT i GCBA 19
59 3 czerwiec Ewakuacja zwierząt Słupno SLRT 11
60 3 czerwiec udrożnianie Słupianki Borowiczki Pieńki GCBA 5
61 4 czerwiec pompowanie wody Borowiczki Pieńki SLRT 7
62 4 czerwiec pompowanie wody z posesji Słupno SLRT 7
63 4 czerwiec pompowanie wody z zalanej posesji Rydzyno SLRT 7
64 5 czerwiec pompowanie wody z posesji Słupno SLRT 6
65 5 czerwiec pompowanie wody z posesji Słupno SLRT 6
66 6 czerwiec działania przeciwpowodziowe Słupno SLRT 5
67 7 czerwiec usuwanie mostka przejazdowego Borowiczki Pieńki SLRT i GCBA 8
68 7 czerwiec udrożnianie przepustów melioracyjnych Rydzyno SLRT i GCBA 8
69 7 czerwiec pompowanie wody Rydzyno SLRT i GCBA 8
70 8 czerwiec miejscowe zagrożenie Słupno SLRT 4
71 8 czerwiec pompowanie wody Słupno SLRT 5
72 8 czerwiec pompowanie wody z posesji Mijakowo SLRT 4
73 9 czerwiec pompowanie ze studzienki kanalizacyjnej Słupno SLRT 5
74 9 czerwiec pompowanie wody z posesji Nowe Gulczewo SLRT 5
75 9 czerwiec pompowanie wody z piwnicy Nowe Gulczewo SLRT 5
76 9 czerwiec uszczelnianie wałów Rydzyno - Wykowo SLRT i GCBA 11
77 11 czerwiec pompowanie wody Rydzyno SLRT 10
78 12 czerwiec pompowanie wody i patrol Wykowo SLRT i GCBA 11
79 15 czerwiec wypadek Słupno SLRT 7
80 15 czerwiec pompowanie wody Liszyno SLRT 5
81 15 czerwiec pompowanie wody Wykowo SLRT 5
82 16 czerwiec pompowanie wody i patrolowanie Rydzyno SLRT 4
83 17 czerwiec pompowanie wody Wykowo SLRT 4
84 19 czerwiec pompowanie wody z piwnicy Wykowo SLRT 4
85 25 czerwiec pompowanie wody Słupno SLRT 3
86 9 lipiec wypadek drogowy Cekanowo GCBA i SLRT 5
87 9 lipiec szerszenie na poddaszu Borowice SLRT 4
88 16 lipiec zabezpieczanie niewybuchu Gulczewo SLRT 3
89 21 lipiec przewrócone drzewo na drodze Borowice SLRT 3
90 26 lipiec zabezpieczanie prac spawalniczych Płock GCBA 5
91 4 sierpień wypadek drogowy Borowice SLRT 5
92 9 sierpień pożar rżyska Cekanowo GCBA 4
93 12 sierpień szerszenie Słupno SLRT 4
94 15 sierpień pożar budynku mieszkalnego Mijakowo GCBA i SLRT 8
95 20 sierpień wypadek drogowy Wykowo SLRT 5
96 28 sierpień drzewo na jezdni Słupno SLRT 3
97 28 sierpień zabezpieczanie trasy pielgrzymki Słupno - Borowiczki Pieńki SLRT 5
98 16 wrzesień drzewo na drodze Mijakowo SLRT 3
99 17 wrzesień zabezpieczanie lądowiska dla śmigłowca Święcieniec SLRT 4
100 18 wrzesień wypadek drogowy Słupno SLRT 7
Lp
Data
Rodzaj
zdarzenia
Miejscowość
Pojazd wykorzystany
podczas akcji
Liczba ratowników
101 28 wrzesień szerszenie Mijakowo SLRT 3
102 01 październik plama oleju na jezdni Słupno SLRT 4
103 7 październik pożar poszycia leśnego Wykowo GCBA 4
104 16 październik wypadek Borowice SLRT 4
105 18 październik wypadek Słupno SLRT 4
106 22 październik pożar budynku Wykowo GCBA 6
107 22 październik powalone drzewo Słupno GCBA 4
108 27 październik pożar budynku Liszyno GCBA 7
109 30 październik wypadek Słupno SLRT 7
110 7 listopad wypadek Borowice SLRT 8
111 24 listopad pompowanie wody Wykowo GCBA 3
112 8 grudzień wypadek Słupno SLRT 4
113 10 grudzień pompowanie wody Słupno SLRT 3
114 17 grudzień uszczelnianie wałów Wykowo SLRT 8
115 18 grudzień uszczelnianie wałów Wykowo SLRT 10
116 23 grudzień uszczelnianie wałów patrolowanie Wykowo SLRT 6
117 12 lipiec mycie i usuwanie skutków powodzi Troszyn-Dobrzyków gm. Gąbin 4
118 13 lipiec mycie i usuwanie skutków powodzi Troszyn-Dobrzyków gm. Gąbin 2